Rozszerzenie belek rozdzielaczy HKVE

Rozszerzenie belek rozdzielaczy HKVE
Rozszerzenie belek rozdzielaczy HKVE
Opis
Element rozszerzający do rozdzielacza 1” – rozszerzenie o jeden obieg grzewczy.
Nr kat.
Typ  nr kat.
HKVE2010-1" 10014352
HKVE2013A-1" 0-6 10014351 przepływomierz 0-6l/min