MICROFLEX UNO PRIMO 6 bar

Opis
Pojedyncza, elastyczna, samokompensująca rura preizolowana.
Szczególnie zalecana do wody grzewczej, ale też do gorącej wody
pitnej, ścieków i innych cieczy.
Odporna na korozję rura przesyłowa z usieciowionego PE-X zgodnie
z EN ISO 15875, z barierą antydyfuzyjną zgodnie z DIN 4726. Elastyczna
izolacja termiczna wolna od CFC, wykonana z usieciowionego
PE-X o zamkniętej strukturze mikrokomórek. Minimalna zdolność
absorpcyjna wody (<1%) zgodnie z ISO 2896. Powłoka zewnętrzna
z trapezowego HPDE wykonana zgodnie z zasadami zamkniętych
komór, dla uzyskania wysokiej ochrony systemu rurowego.
Parametry techniczne
Maksymalne ciśnienie pracy: 6 bar
Maksymalna temp. medium: + 95°C
PE-Xa rury: SDR 11
Standardowa długość zwoju: 100 m ( możliwość zamawiania w dowolnych odcinkach)