MICROFLEX PRIMO DUO 6 bar

Opis
Podwójna, elastyczna, samokompensująca rura preizolowana.
Szczególnie zalecana do wody grzewczej, ale też do gorącej wody
pitnej, ściekow i innych cieczy. Odporna na korozję rura przesyłowa
z usieciowionego PE-X zgodnie z EN ISO 15875, z barierą antydyfuzyjną
zgodnie z DIN 4726. Elastyczna izolacja termiczna wolna
od CFC, wykonana z usieciowionego PE-X o zamkniętej strukturze
mikrokomorek. Minimalna zdolność absorpcyjna wody (<1%) zgodnie
z ISO 2896. Wnętrze izolowane za pomocą PE zapewnia skuteczną
separację rury zasilającej i powrotnej. Powłoka zewnętrzna
z trapezowego HPDE wykonana zgodnie z zasadami zamkniętych
komór, dla uzyskania wysokiej ochrony systemu rurowego.


Parametry techniczne
Maksymalne ciśnienie pracy: 6 bar
Maksymalna temp. medium: + 95°C
PE-Xa rury: SDR 11
Standardowa długość zwoju: 100 m ( możliwość zamawiania w dowolnych odcinkach)