ULTRAMIX TX90

Opis

ULTRAMIX

Termostatyczny zawór mieszający do instalacji c.w.u. budynków użyteczności publicznej (basenów, centrów sportowych, szkół, przedsiębiorstw, sanatoriów, kurortów, placówek medycz nych, przedszkoli, i.t.p.), w których niezbędne jest utrzymanie temperatury gorącej wody na jednym poziomie, niezależnie od wahań temperatury i ciśnienia (maks. 1,5 bar). Dekoracyjne wzornictwo, mosiężna obudowa z warstwą szarej farby epoksydowej i niebieskim pokrętłem (typ E), lub chromowana obudowa z białym pokrętłem (typ C). Mechanizm z ochroną przed zacięciem, z filtrami i zaworami zwrotnymi. Pasek bimetalowy (stal z warstwą ochronną), zabezpieczony przed osadzaniem się kamienia i zanieczyszczeń. Do wyboru dwa zakresy regulacji temperatury wody zmieszanej: 10 - 50°C oraz 30 - 70°C. Ochrona przed poparzeniem: woda zmieszana odcinana w czasie 2 sekund od awaryjnego przerwania przepływu zimnej wody. Maks. ciśnienie robocze 10 bar. Temperatura gorącej wody 85°C. Duży wybór wersji do różnorodnego zastosowania o różnorodnych parametrach. Wskazane zakresy przepływu są podane dla ciśnienia wlotowego o wartości 3 bar. Standardowa pozycja montażowa: wejście gorącej wody: z lewej strony, wyjście (woda zmieszana) do góry. Minimalna różnica temperatur przy wejściu (gorąca woda) i przy wyjściu (woda zmieszana): 5°C. Atest PZH.

Program doborowy ( dobór średnicy) http://ultramix.fr/watts_en/index.htmll
Parametry techniczne

Ochrona przeciwpoparzeniowa: woda gorąca odcinana automatycznie w przypadku braku zimnej wody  (Δ T woda po stronie ciepłej wody i woda zmieszana  > 10°C).
Maks. ciśnienie statyczne:     10 bar
Maks. ciśnienie dynamiczne:  6 bar
Ciśnienie pracy:                       2-4 bar
Min. ciśnienie:                         1 bar

Maks. temperatura po stronie ciepłej wody: 95°C
Min.przepływ: 5 l/min (8 l/min w  1”1/2 i 2”)
Maks. różnica ciśnienia między zimną i ciepłą strona:  1,5 bar

Zestaw do płukania w dostawie z zaworem.

Nr kat.
Typ Kod prod. WII Kod prod. WID Średnica
Punkty odbioru
oC range
Przepływ l/min
TX90 TX91E 10002504 3/4" 1-7 10-50° C 3-56*
TX90 TX91C - 3/4" 1-7 10-50° C 3-56*
TX90 TX92E 10002505 3/4" 1-10 10-50° C 3-80*
TX90 TX92C -
3/4" 1-10 10-50° C 3-80*
TX90 TX93E 10002503 1" 1-15 10-50° C 3-120*
TX90 TX93C -
1" 1-15 10-50° C 3-120*
TX90 TX94E 10002494 1.1/4" 1-21 10-50° C 5-175*
TX90 TX94C -
1.1/4" 1-21 10-50° C 5-175*
TX90 TX95E 10002493 1.1/2" 1-32 10-50° C 5-260*
TX90 TX95C -
1.1/2" 1-32 10-50° C 5-260*
TX90 TX96E 10002506 2" 1-50 10-50° C 6-400*
TX90 TX96C -
2" 1-50 10-50° C 6-400*
TX90 TX91E37 10002495 3/4" 1-7 30-70° C 3-56*
TX90 TX91C37 -
3/4" 1-7 30-70° C 3-56*
TX90 TX92E37 10002496 3/4" 1-10 30-70° C 3-80*
TX90 TX92C37 10002497 3/4" 1-10 30-70° C 3-80*
TX90 TX93E37 10002498 1" 1-15 30-70° C 3-120*
TX90 TX93C37 10002499 1" 1-15 30-70° C 3-120*
TX90 TX94E37 10002500 1.1/4" 1-21 30-70° C 5-175*
TX90 TX94C37 10002501 1.1/4" 1-21 30-70° C 5-175*
TX90 TX95E37 10052039
1.1/2" 1-32 30-70° C 5-260*
TX90 TX95C37 -
1.1/2" 1-32 30-70° C 5-260*
TX90 TX96E37 10002492 2" 1-50 30-70° C 6-400*
TX90 TX96C37 -
2" 1-50 30-70° C 6-400*

* W trakcie doboru należy wziąć pod uwagę także współczynnik jednoczesności wypływu.
Program doborowy dostępny na stronie www.wattswater.pl.

Video