Kalkulator rur grzewczych Microflex

Wybór elementu

Ważne jest wykonanie doboru wewnętrznej rury, względem wymaganej mocy cieplnej/zapotrzebowanie na ciepło. Korzystając z poniższych wskazówek wybierzesz rurę dla Twojego systemu:

 1. Wpisz nazwę projektu.
 2. Nazwij odcinek rury (npo kocioł- budynek nr 1).
 3. Wpisz temperaturę zasilania i powrotu. Temperatura gruntu przyjmowana jest na poziomie 10°C, ale może zostać zmieniona..
 4. Wpisz wymaganą moc cieplną i zatwierdz przyciskiem"enter". Tabela przedstawia wyniki dla wszystkich możliwych średnic przy założeniu/podaniu:
  • Prędkości przepływu [m/s] (zalecane wartości do 1 m/s)
  • Przepływu [l/s]
  • Spadku ciśnienia [Pa/m]
 5. Wybierz odpowiednią rurę.
 6. Wybierz czy ma to być rura UNO czy DUO (jedna lub dwie rury wewnętrzne).
 7. Wybierz średnicę rury zewnętrznej. Pojawi się odpowiedni numer części w oparciu o wybrane parametry.
 8. Wpisz potrzebną długość rury.

Aby dodać kolejną linię, kliknij .
Aby skasować linię, wybierz śmietnik .
Jeśli Twoja sieć składa się z większej ilości gałęzi, na samym dole wyświetlony zostanie całkowity sapdek ciśnienia.

Projekt1 
Temperatura zasilania mniejsza lub równa temperaturze powrotu.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Wpisz nazwę projektu.
Nazwij odcinek rury (npo kocioł- budynek nr 1).
Wpisz temperaturę zasilania i powrotu. Temperatura gruntu przyjmowana jest na poziomie 10°C, ale może zostać zmieniona.
Wpisz wymaganą moc cieplną i zatwierdz przyciskiem "enter". Tabela przedstawia wyniki dla wszystkich możliwych średnic przy założeniu/podaniu:
 • Prędkości przepływu [m/s] (zalecane wartości do 1 m/s)
 • Przepływu [l/s]
 • Spadku ciśnienia [Pa/m]
Wybierz odpowiednią rurę.
Wybierz czy ma to być rura UNO czy DUO (jedna lub dwie rury wewnętrzne).
Wybierz średnicę rury zewnętrznej. Pojawi się odpowiedni numer części w oparciu o wybrane parametry.
Wpisz potrzebną długość rury.
Odcinek 2 Temperatura [°C] 3 Moc cieplna
[kW] 4
Średnica rury wewnętrznej [mm] × s 5 UNO / DUO 6 Średnica zewnętrzna
[mm] 7
Nr produktu Długość
[m] 8
Zasilanie Powrót Grunt













Średnica rury wewnętrznej [mm] × s

Prędkość przepływu [m/s] Średnia moc cieplna [kW] Średni przepływ [l/s] Spadek ciśnienia [Pa/m]

25x2.3

32x2.9

40x3.7

50x4.6

63x5.8

75x6.8

90x8.2

110x10

125x11.4

Straty ciepła i ciśnienia

Ciśnienie i straty ciepła są pokazane w poniższym układzie:

Odcinek Temperatura [°C] Moc cieplna
[kW]
Typ rury Długość
[m]
Prędkość
przepływu
[m/s]
Spadek ciśnienia [P/m] Straty ciepła
Zasilanie Powrót Grunt Średnica rury wewnętrznej
[mm] × s
UNO /
DUO
Średnica zewnętrzna
[mm]
Nr produktu [Pa/m] [Pa] [bar] [W/m] kW °C
































Długość rury UNO [m] Całkowity spadek ciśnienia [bar] Całkowite straty cieplne
Długość rury DUO [m]
Calkowita długość rury [m]
Zamierzasz usunąć wszystkie wartości wprowadzone do tabeli. Proszę potwierdzić.