Wymiana sieci c.w.u, ponad 1600 m rur Microflex

Lokalizacja
Polska, Gdynia
Zastosowanie
Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne
Czas realizacji
04-05/2023
Wymiana sieci c.w.u, ponad 1600 m rur Microflex
Przegląd
Wymiana przewodów ciepłej wody w kompleksie mieszkalnym
Szczegółowy opis
Wykonawcą wymiany sieci ciepłowniczej na osiedlu płk. S. Dabka w Gdyni była Firma Interkop S.C., która działała na zlecenie OPEC Gdynia. Zastosowano samokomensującą rurę preizolowaną produkcji firmy WATTS do systemów sanitarnych PN 10. Wymiana dotyczyła sieci c.w.u. obsługującej osiedle 10 budynków wielorodzinnych (bloki mieszkalne, każdy po 3 klatki – 3 piony). Zastosowano rury Microflex UNO SAN PN 10 w średnicach od 125/32x4,4 do 200/110x15,1. W sumie na miejsce budowy dostarczono ponad 1600 m rur wraz z osprzętem. Oprócz rur przy wymianie zamontowano złączki i osprzęt systemu Microflex w tym: złączki przejściowe MJ341, trójniki MJ130, kolana MJ90, nyple redukcyjne MJ70, wraz z łupinami izolacyjnymi, kolana, złączki redukcyjne typ VW, zakończenia rury z PE-HD typ MS, zaślepki termokurczliwe MK, przejścia przez przegrody Micro Seal, taśmę MTRW, i inne.

Produkty na plac budowy dostarczyła firma „OL-TERM Rudziński Trusielewicz Sp.J.” Dostawa produktów na miejsce miała miejsce w marcu / kwietniu 2023 roku. Prace wykonano w kwietniu 2023 roku.

Poniżej zdjęcia z realizacji, obok rur preizolowanych w niebieskiej osłonie HDPE w wykopach widać rury stalowe, doprowadzające do budynków czynnik ciepłowniczy o wysokich parametrach (równocześnie była przeprowadzona wymiana tej sieci).