Zrzeczenie się odpowiedzialności

Korzystanie z urządzeń mobilnych i narzędzi informatycznych na naszej stronie internetowej jest nieodpłatne i nie uwzględnia odpowiedzialności za produkt. Urządzenia te przedstawiają jedynie listy potencjalnych produktów oferowanych przez naszą firmę. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie przydatności wskazanych produktów do swoich konkretnych celów i potrzeb. Nie udzielamy żadnych gwarancji związanych z przydatnością i właściwym zastosowaniem tych produktów.